Gladsaxe

 Sneglehøjen

 

Gladsaxe

 

 

to

 

Ut

 

 Da min far var dreng legede han her på markerne og på Snegelehøjen (kaldt Rævehøjen)
 Højen syner ikke af meget i dag, men da jeg var barn var det en kæmpe høj

 Hvor mange af dem som handler i Lærernes Indkøbs Central kaster et blink på højen med fortids minder ?
 Da man ville udvide Mortorvej fandt man spor fra en beboelse,

D

at.