Se mere her på:
Fauna

 

 

 

Dyrene i Cuba 

 Fuglene  

 

Om snegle

 

Øko-turisme

 

 

 Det cubanske ørige har en overflade på  110.922 km2 - heraf er 105.006 km2  øen Cuba. Cuba måler på sit bredeste  punkt - fra Punta Practicas til Puerto de Mota 210 km. Det smalleste punkt  - fra Mariel til Majana - måler 32 km.  På grund af sin form har øen en meget  lang kystlinie, ca. 5.746 km.

Det der  kendetegner Cubas natur og som gør  øen til et paradis for økoturister er dens  rigt varierede flora og fauna, dens tropiske regnskovsklima, dens mange øer  og dens særlige geologiske beskaffen hed, som danner grundlag for de mest pragtfulde naturlandskaber.

   Cuba er en økologisk mosaik af stor rigdom og variation. Et særligt kende-tegn for øen er dens mange lokale arter, som er opstået ud fra disse særlige naturbetingelser som f. eks dens fligede kystlinie, kalkklinterne og kvartssand-kysterne, krydsbefrugtning m.m. Også hvad angår jordbundsforhold besidder ølandet så stor variation, at eksperter har kaldt den for et kontinent i miniature.

 Cuba er også rig på mineralske, medicinske og termiske kildevæld, som findes i sprækker og klippehuler overalt på øen. Kildevandet findes i porøse lag i klipperne og kan nås ved at bore brønde.

 Der findes mere end 6.300 arter indenfor floraen, og af dem er 54% oprindelige. Cuba har den største artsvariation i Antillerne. Blandt de mest unikke oprindelige arter finder man korkpalmen, mavepalmen, den cubanske magnolie, den cubanske fyr, en kødædende plante, der hedder Pinguicola Lignicola, blandt mange andre.

Øen har 54 arter indenfor pattedyr, 335 fugle, 106 reptiler, 1400 bløddyr, 15.000 insekter. Øens 4 bjergegne er centre for bl. a. disse dyrearter.

    Der er ingen farlige dyr i Cuba. De  fleste dyr er middelstore eller små, men  der er dog et par store dyr.

 Cuba er mellemstation for mange  fugletræk, som flyver sydpå fra Nordamerika i november og vender tilbage i  april. Disse fugle kan iagttages i denne  periode.

Klippehulerne i disse egne har deres  eget dyreliv, som inkluderer leddyr, flagermus, reptiler, amfibiefisk, forskellige fiskearter m.m.

 Naturbevarelse er et vigtigt princip i  Cuba. Artikel 27 i Republikkens Grundlov af 24. februar 1976 fastslår, at Rege ringen og samfundet skal beskytte naturen  for at sikre borgernes velfærd. Alle relevante institutioner og enhver borger skal sørge  for, at vandet og luften holdes rene, og at  jordbund, flora og fauna beskyttes. 11993  har Cuba inkluderet Agenda 21 (fra  FN's Miljøtopmøde i Rio de Janeiro) i  sin grundlov og har udarbejdet sin  egen Agenda 21 plan.  Den vestlige region:  Omfatter provinserne Pinar del Rio,  Habana, Matanzas, og dele af Cienfuegos og Santa Clara. Regionen har stor økologisk diversitet (mangfoldighed). Det krystalklare vand i San Diego, Los Fortales, Aguas Claras, San Vicente, Soroa, Bermejales, Santa Maria del Rosario, Martin Mesa, el Copey, San Augustin, la Paila, Menéndez, San Miguel og Elguea vandfaldet - springer frem fra kalkstensundergrunden.

   Regionen har stor tiltrækning for en økoturist. Udover smukke landskaber og et rigt dyre- og planteliv med mange trækfugle, har den et fascinerende undervandssceneri - for ikke at nævne de snehvide sandstrande.

Baileys Palme Falco Sparverius

Alm. falk i Cuba

  Særlige attraktioner:

  Et af de smukkeste og mest særegne landskaber i landet er de små bjerge, mogotes, med lodrette slugter og deres helt specielle dyre- og planteliv, og de karakteristiske klippehuler af eneståen-de skønhed. Guanahacabibes halvøen er erklæret biossfærereservat på grund af sin høje grad af biodiversitet.

Vinales dalen er et af de mest kendte områder i Cuba på grund af landska-bets skønhed og dets dyre- og planteliv.  Her findes det største system af bjerg- huler i landet, blandt dem 30 km.s  »gallerier« i Santo Tomas.

Mil Cumbres i den østlige del af Organos-bjergene har den højeste tinde i  området og Pan de Guajaibon er 692  m. over havet. Her findes et rigt varie- ret landskab med bl. a. 61 fuglearter.  Her kan man studere fugleliv.

Rosariobjerget i den østlige del af  Guaniguanico bjergkæden var det  første erklærede biossfærereservat i  Cuba (1985) på grund af sit enestående  dyre- og planteliv.

Camarones bjerget i Habana provinsen udmærker sig med sin kridtvæg på  den nordlige side. Her findes bjerghuler og en rigt varieret vegetation, som  har 3 lokale vækster.

Clavellinas er et bølget højland med  en tornet buskbevoksning, hvori indgår Moacroton Revelutus og en af de  smukkeste og mest berømte kaktus i  verden: Melocactus Matanzanus.

Cayeria Cinco Leguas har et rigt varieret planteliv, hvori indgår tropisk  sumpskov, mangrove, bjerghulesystemer, og en kystlinie som er rugested for Flamingoer.

Zapata halvøen har det største sumpområde i Antillerne. Den har  regnskov, som vokser på kalksten, mangrovetykninger, siv- og sumpplanter. Her kan man finde 250 arter af cubansk flora. Området er vinterhvilested for trækfugle, inklusiv Flamingoer.  En krokodille, som kun findes i Cuba  lever her, og der er bjerghuler med indsøer, hvor man kan dyrke dykning.

   

Regionen med nåleskov:

Denne region, som består af Canarreos øhavet, hvori indgår Isla de Juventud (Ungdommens Ø), ligger i den vestlige del af Cuba.

På Ungdommens Ø's nordlige del er der en masse citrusplantager og andet   landbrug. Mineralske-medicinske kurbade af særlig interesse findes i La Fe, Santa Barbara og Delita.

Attraktive landskaber på Ungdommens Ø:

På Isla de Juventuds vestlige, midterste og sydlige del findes områder af stor naturmæssig interesse:

Sabana Los Indios-Itabo med hvidt  silisk sand og mange sjældne plante- og dyrearter, bl.a. den tykmavede palme, det er også største rugeområde for de små papegøjerarter og der vokser   mangrove på hele kystlinien.

Der er flere bjergtoppe, det højeste Sierra de Canada (310 m.) består af   kvartsklipper og har et rigt lokalt plante- og dyreliv karakteristisk for tropisk nåleskov, selv om der også findes andre skovtyper.

La Ciénaga de Lanier har den største    regnskov på øen og Lianura Cårsica sletten sydpå er et meget velbevaret naturområde dækket af sumpplanter og    mangrove. Mod øst findes Caudal    højen, som består af marmorsten. Sletten har et rigt fugleliv og kysten har hvidt sand og klipper med smukke klippehuler med forhistoriske hulemalerier, især Punta de Este er interessant • og erklæret Nationalt Monument.

Særlig Punta Francés pynten udmærker •  sig med sine rigt varierede koraller, sine bjerghuler og sit rige undersøiske fiskes og planteliv.                         

  Småøerne øst for øen er hver især atraktive på grund af deres rigt varierede dyre- og planteliv og skønne landskaber og korralkyster. Øen San Felipe ( mod vest er et udviklingslaboratorium i for sjældne arter, bl.a. brunspætten og andre sjældne fuglearter.  

 Den centrale del: 

Sancti Spiritus provinsen og en del af  Santa Clara, Cienfuegos og Ciego Avila  provinserne. Her findes et kæmpestort  sumpområde langs med den nordlige  kyst, hvor bjergene Caguanes, Judas,  Punta Alegre og Cunagua rejser sig.

Mod syd finder vi de nordlige Cordillera bjerge, hvor der findes smukke  kalkformationer. Længere mod syd finder vi Lianura Central, det centrale  højland, som for en stor del er dækket  af sukkermarker.

Denne region udmærker sig ved sine  mange klippeindsøer og kildevæld,  som springer frem fra de kalkholdige  klipper i Amaro, Ciego Montere, Calabazar de Sagua, San José del Lago, Topes de Collantes, Lobaton, La Bija, Tamarindo og La Palma.  

    Attraktive landskaber:

Mod syd finder vi Guamuhaya bjerget, som sydpå deles i to dele af Agabama floden: Trinidad massivet, som er  et center for cubansk dyreliv, og Sancti Spiritus massivet. Den højeste tinde i  området er San Juan med sine 1156 m. over havoverfladen.

I dette område findes meget stor variation i bevoksningen. I Martin Infierno bjerghulen findes de største drypstensformationer i verden: 67 m. høje   med en omkreds på 40 m.

Topes de Collantes bjerget har en   ekstremt skøn tropisk regnskovsvegetation med meget høj grad af biodiversitet på grund af de hyppige regnskyl.  Her findes mange arter af orchideer  m.m.

Pico Potrerillo er højeste punkt og  har en rig biodiversitet indenfor flora og fauna med 6 lokale planter og især et rigt fugleliv.

Caguanes bjerget er naturreservat og  et af de vigtigste økologiske områder, fordi det ligger i mangroveområde,  hvor der også er klippekyst. Her findes 35 enestående bjerghuler med Cueva

Grande som den største med Marti søen med et rigt varieret dyreliv med svampe- og tangplanter af enestående skønhed. Et velegnet sted for undervandssvømning.

Den centrale del af det østlige område: provinserne Camagiiey, Las Tunas  og en del af Ciego de Avila og Holguin.

Her finder man den største slette i Cuba. Der er kalk- og klippe-formationer med underjordiske kildevæld i Camujiro, Penazul, Tinima, Covarrubia, Puerto Padre og Mayabe.

    Leche lagunen er et enestående marint biosystem, som har adgang til havet gennem en kanal. Mod nord finder man småøerne Sabana Camaguey, Cayo Coco, Cayo Sabinal m. fl. Disse øer har en ganske særlig naturskønhed med klitter, regnskov, vinranker,  mangrove og klippe- og sandstrande og et meget rigt varieret dyre-og fugleliv. Cayo Guillermo har klitter, der er 10 m. høje, her findes især mange vadefugle.

Øruppen Jardines de la Reina har - store koralrev, et tiltrækkende område - for folk, der vil dyrke undervandssvømning.

Sierra Cubitas er kendt for sine floder i dale og bugter, som gennemskærer det. Her er også bjerghuler med hule malerier.  

 Den østlige del:

   Provinserne Santiago de Cuba, Guantanamo og en del af Granma og Holguin. Området har det mest varierede højland i hele Cuba. Det er her man finder de højeste bjerge og de største og vandrigeste floder: El Canto og el Toa (mest vandrige). Her findes også generelt den største variation i biodiversiteten.

Området består af 3 forskellige land-skabstyper: Det østlige lavland (Canto, Guacanayabo, Valle Central, og Valle de Guantanamo), bjergene i nordøst (Mayari, Cristal, Sagua Baracoa) og bjergene i nordøst (vestlige Sierra Maestra, Santiago de Cuba dalen og det østlige Sierra Maestra).

Attraktive landskaber:

   Den nationale park for Granma-landgangen, Las Coloradas, har nogle af de mest betydningsfulde marine terras-sesystemer i landet med klippefrem-spring og lodrette kløfter af stor natur-mæssig skønhed, der er en rig varieret biodiversitet med fugle- og sommerfugleliv.

  Sierra Nipe udmærker sig ved sine lokale arter. Sierra de Cristal har nåleskov og tropisk regnskov.

  I Sagua-Baracoa finder man Biossfærereservatet Cuchillas del Toa, som har mere end 100 særegne lokale arter og er det sidste sted, hvor kongespætten lever. Indenfor dyrelivet findes 64 fuglearter, af dem er 12 lokale, det er derfor et velegnet sted for fugleiagttagelse.

  Området har følgende naturreservater: El Toldo, som er højeste punkt i  Moa bjergkæden med sine 1175 m., det  nordlige Cupeyal og Jaguani med et  stort antal interessante planter. Duaba  og Yunque de Baracoa, som er Nationalt Monument og symbol for byen  Baracoa, som betragtes som et stykke  særligt natur, som tiltrak Christoffer Columbus' opmærksomhed på hans første rejse.

Maisi, Cubas mest østlige punkt har et område, hvor især de 24 nivellerede marine terrasser udmærker sig, det er et af Cubas mest imponerende kystland-skaber. På de højeste terrasser er der tropisk regnskov.

  Sierra Maestra-bjergene er Cubas mest betydningsfulde bjergsystem. Landets højeste tinde er Pico Real de Turquino med sine 1974 m., Pico Suecia på 1734 m. og Pico Cuba på 1872. Her findes også den største biodiversitet i landet. Man finder f. eks. mange arter indenfor træ, bregner og mange orkhidearter og andre plantearter af lokal oprindelse.

  Den østlige del af Sierra Maestra udmærker sig ved Biossfærereservatet Baconau, hvis højeste punkt er Gran Piedra, som er 225 m. højt. Her findes den rigest tænkelige vegetation, som rummer de forskelligste arter spændende fra mangrove til regnskov med en meget høj grad af biodiversitet. Her finder man også Baconau Parken.

  Det er interessant at vide, at man i Cuba i modsætning til det øvrige Latinamerika har været i stand til - gennem intensive skovbevarelsesprogrammer - at udvide den tropiske regnskov fra 14% til nu ca. 20 % af landets overflade gennem de seneste 20 år.

Hvad skal man have med: evt. en kikkert, en tele- og markrolinse til sit kamera, noget at drikke, tøj der beskytter dig mod sol og evt. myg. Landkort, en god bog om planter eller dyr.

Birds of the West Indies af James Bond. North American birds (findes også på Cd-rom) af Roger Tory Peterson.

                                                                                        God tur

Black and white wambler

 

Fugle:
Fugle har større bevægelsesfrihed end andre dyr. 21, af de 335, der opholder sig fast eller optræder som sommer - eller vintergæster i Cuba, findes kun i Cuba. 121 arter yngler i landet. Verdens mindste fugl findes i Cuba: Humlebikolibrien, i Cuba: Zun Zuncito, også kaldet Prinsesse Helenes Kolibri, den er ikke større end en humlebi.
Tocororo, Cubas nationalfugl er opkaldt efter sin stemme.
Blandt andre fugle man kan se, er flamingoer, pelikaner og mange forskellige slags hejre, den almindeligste er Kohejren. En fugl man ofte ser ved hotellerne er den kilehalet Chuchingvaco, sort fjerdragt og på størrelse med en Husskade.
Rovfugle er sjældne, dog er den amerikansk falk, Faicosparverius almindelig, som vores Tårnfalk. En fugl man ikke kan udgå at se er Aura Tinosa, Kalkungribben, svævende i revolutionens farver på himlen over land - og by.
Sort fjerdragt og rødt hoved. Ungfuglene i brunt og med gråt hoved. På en god dag kan man se ca. 35 fuglearter, for den uøvet 10-15 forskellige.

Havet
l havet omkring Cuba er der lokaliseret omkring 900 arter af fisk. Mange af disse er en fiske tur værd. Sejlfisk,
Sværdfisk, Bonti og hajer. Langs koralrevne findes fiskene i alle tænkelige - og utænkelige farvesammensætninger - flot ser det ud, men lad koralerne stå og konkylierne ligge, så den næste også har noget at kikke på. Selv en svømmetur med snorkel og briller giver rig mulighed for at nyde verden under havetsoverflade. Cubas bedste sted er ved Hotel Colony på Ungdommes ø, men har man ikke megen tid, kan man tage til El Abra og Hotel Villa El Tropico, 68 km øst for Havanna. Her er både mulighed for at dykke og se på fugle.
Både i havet og i mangrovesumpen kan man se mange forskellige krabber, l de store opdæmmede søer er der udsat ørred og Sort- og Stormundet Aborre. En af disse søer er Lago Hanabanilla l Sierra Escambray - omgivet af smuk natur.


Insektliv:
Der findes mere end 15.000 arter af insekter. De flotteste er sommerfuglene, også selvom deres farver domineres af sort og brunt. Der er mere end 180 arter af Dagsommerfugle, 28 arter findes kun i Cuba. Er man for første gang i troperne, kan man forundres over, hvor store insekterne er. Topas Collantes (Sierra Escambray) er et godt sted at se på sommerfugle ( 22 arter), fugle blå.
Cubas amazon papegøje (Amazona Leucocephala), og planter. Men er man ude på landet, skal man være forberedt på en ting - myg.

Planter og Træer:
Uden at dominere i det cubanske landskab rejser Kongepalmen sig med sine 30 meters højde, som den største af Cubas 63 arter af palmer. Da spanierne kom til Cuba skrev Columbus i sin logbog, at man kunne gå fra syd til nord i træernes skygge, l dag er kun ca. 20 af øen dækket af skov. Spaniernes vilde hugst af træerne har næsten udryddet alle de ædle træsorter, som Cedertræet og Mahognie. Det træ, der med sin skønhed fanger øjet, er Flamboyant træet også kaldet Slavernesblod. Lampepudser-træet med sine røde "børster" er et godt sted at vente på kolibrier.

Flora
Der findes mere end 6.300 arter indenfor floraen, og af dem er 54 oprindelige. National blomsten hedder
Mahposa, Hedychium coronarium koenig, og er ikke spor cubansk. Cuba har den største artsvariation i Antillerne.
Blandet de mest unikke oprindelige arter finder man
Korkpalmen, mavepalmen, den cubanske magnolie, den cubanske fyr, en kødædende plante, der hedder
Pinguicola Lignicola, blandt mange andre.
l alt det grønne stråler Afican Spathodeo med sine røde blomster. Ved kysten kan man se Sea Grape med frugtklaser, der minder om vindruer. Det mest dominerende træ er Fyrretræet, som også har givet navn til Pinar del Rio-provinsen.
Blomster, som kan købes i potter i Danmark vokser i Cuba som buske. Det gælder Hibiscus, Koral hibiscus og vores lille Julestjerne. Af andre blomster kan nævnes Fluesmækker, Papegøjefjer, Trefarvet Guzmania og Ildkrone.
l de tørre egne kan man finde kæmpe kaktus.

1. Academia de Ciencias de Cuba
URL: http://www.cuba.cu/ciencia/acc/index0.htm


2. Agencia de MedioAmbiente
URL:
http://www.cuba.cu/ciencia/citma/AMA/index.html

3. Cubasolar
Sociedad cubana para la promoción de las fuentes renovables de energía y el respeto ambiental
URL:
http://www.cubasolar.cu

4. Portal del Medio Ambiente
URL:
http://www.medioambiente.cu

5. Centro de Investigaciones del Ozono
URL:
http://www.ozono.cubaweb.cu