Åben dine øjne, at fuglen se. 
Åben dine øre, at høre fuglen synge. 
Træd varsomt i naturen, andre kommer efter dig.
 

 

Smørmosen

  Cuba fugle

Fuglene set i:
1: Smør- og Fedtmosen
2 Utterslevmose
3: Hareskoven
4: Kongelunden
5: Østrig
6: Rumænien
7: Bulgarien
8: Italien
9: Tunesien
10: DDR
11: Norge
12: Sverige
13: Sjælland
14: Bornholm
15 Jylland
17: Cuba
18 Nicaragua
19: Mexico
20: Costa Rica
21: Peru

Fugle

 

Toppet lappedykker 13-2
Gråstubet lappedykker 1
Skarv 6-4-13
Fiskehejre 1-9-6
Purpurhejre 6
Silkehejre 6
Sølvhejre 6
Top hejre 6
Nathejre 6-17
Dværghejre 6
Sort Ibis 6
Hvid Stork 6-10-13
Skestork 65
Gråand 1-2-13
Skeand 14-13
Hvinand 4-13
Troldand 2-1
Tafeland 2
Havlit 14
Ederfugl 14
Stor skallesluger 2-13
Toppet skallesluger 13
Grågås 2
Canadagås 4 12
Knopsvane 2-4
Sangsvane 4
Pibesvane 4
Blishøne 1-2-3-13
Grønbenet rørhøne 1-2
Vandrisk 1
Standskade 4-13
Vibe 4-13-1
Stor Præstekrave 13-4
Skov sneppe 1
Stor Regnspove 4
Rødben 4
Sandløber 9
Brushane 4
Klyde 4
Stylteløber 9-6
Svartbag 4
Sildemåge 14
Sølvmåge 14
Hættemåge 13
Sortterne 6
Hvidvinget terne 6
Fjordterne 6
Dværgterne 6-4
Lomvie 14
Lunde 14

Fiskeørn 3
Musvåge 1
Hvepsevåge 1-3
Vintervåge 1
Spurvehøg 1-3-13
Duehøg 13
Rød Glente 7
Sort Glente 7
Rørhøg 5 -1
Vandrefalk 6
Tårnfalk 1-2-13
Agerhøne 1-13
Fasan 1-3-4
Trane 10

Ringdue 1
Tyrkerdue 13
Slørugle 13
Stor Hornugle 13
Skovhornugle 13-10-1
Mosehornugle 1
Dværg hornugle 6
Natugle 1-13
Gøg 1
Hærfugl 1-6-9
Mursejler 1-6
Ellekrage 6-7
Isfugl 7
Biæder 7-6
Sortspætte 3
Grønspætte 13
Stor Flagspætte 1-3
Sanglærke 1-13
Toplærke 13-
Landsvale 1
Bysvale 1
Digesvale 13
Gulvipstjert 6
Bjergvipstjert 6
Balkanvipstjert 6
Hvid vipstjert 1-3-13
Stor Tornskade 6
Rød rygget tornskade 7-6
Vandstær 1
Gærdesmutte 1
Jernspurv 1
Sivsanger 1
Drosselrørsanger 6
Rørsanger 1
Havesanger 13
Munk 1
Fuglekonge 1-3-14
Broget Fluesnapper 1
Sortstrubet bynkefugl 5
Bynkefugl 13
Husrødstjert 1
Rødhals 1
Nattergal 1
Stenpikker 13-14
Sangdrossel 1
Ringdrossel 14
Sjagger 1-13
Solsort 1
Skægmejse 5
Halemejse 1-3
Pungmejse1-5
Sumpmejse 1
Blåmejse 1
Musvit
Spætmejse 1-10
Træløber 1
Snespurv 13
Gulspurv 1
Rørspurv 1
Bogfinke 1
Kvækerfinke 13
Grøniriske 13
Gråsiske 13
Tornirske 13
Lille Korsnæb13
Storkorsnæb13
Dompap 1
Gråspurv 13
Skovspurv 13
Stær 1-13

Pirol 6-7
Lavskriger
Skovskade 1-3
Husskade 1
Alpeallike 8
Allike 1-13
Råge 1-13
Grå Krage 1-13
Ravn 11
Kærnebidder 1
Flamingo 21-9-17
Lærkefalk 1
Rørhøg 15-1
Kærhøg 1

 

Fuglene set i:
1: Smør- og Fedtmosen
2 Utterslevmose
3: Hareskoven
4: Kongelunden
5: Østrig
6: Rumænien
7: Bulgarien
8: Italien
9: Tunesien
10: DDR
11: Norge
12: Sverige
13: Sjælland
14: Bornholm
15 Jylland
17: Cuba
18 Nicaragua
19: Mexico
20: Costa Rica
21: Peru

Kenya
Elefanter
Gepart
Zebraer
Netgirfa
Hyæner
Gnuer
Krokodiler
Krontraner
Bavianer
Grøn Mamba
Sort Mamba
Kaffabøfler
Impaler
Grantantiloper
Thomsongaseler
Vandbuk
Struds
Løve
Flodheste
Kørt og gået blandt dyrerne

.

Fugle 2

 

28-6-87

Vejrt: Sol, varmt, blæst.
Der lå en død Mulvarpe på Stien ned til bålstedet. Masse af blomster på engen. Hvede på marken. Utroligt som det er groet siden sidst. Masser af fuglesang. Set Agrion puilla-Damtæger-Vandkalvelaver-Vandedderkopper.
Fedtmosen
Gråænder - Karruser - Blishøns. Hermelin med mus i munden, løb på stien. Det er anden gang i alle de år jeg er kommet i mosen, at jeg har set en mår.
Set Àeschna grandis (Guldsmed i rød/brun farve ca. 70 m.m lang) den almindeligste af vore Guldsmede ses i Juli-Oktober.
I åen snegle - Igler - Skaller.
Bysvale -Landsvale og Mursejler.
21.35 en hun fasan ved bålstedet.

 

18-10-1987

Dompap, han - Gråænder - Blishøns.
Vejret: Sol, vindstile, sky frit, rigtig efterårs vejr.
Mange mennesker på stierne flest med en hund eller to.
Smørmosen:
Blåmejse- Bogfinke, han - Spurvehøg- Stor Flagspætte-Skader-Hættemåger-Tårnfak-Solsorte-Rødhals (Rødkælk).
Cirka 50 gæs over Smørmosen. Der kom skyer på himmelbuen ved 13.30 tiden. Mødte min far ved Gråpilevej. Hvedestuppene står inu på en del af markerne, hist en enkelt Valmue.
Der blev skudt fra Poulsens grund.

 

Maj 1993

Blæst, sol med skyer. Dejligt vejr. Var i mosen mellem 10 og 14.45.
Grågæs med gæslinger, Gråænder, Grønbenet rørhøne, Blishøns.
I den store sø kun en Blishøne. Inde i mosen: Ringdueer, Skader, Krager, Gærdesmutte. Grønt og tørt. Blishøne på rede. Blishøne rede med 4 æg. Mange fuglestemmer. B3 På den anden side af grusstien: Gråænder, Hanner- Troldand Han og hun- Blishøns-Grønbenet rørhøne-Solsort- Skade-Bogfinke-Rødhals. Mange store træer.
Langs åen inde i Smørmosen: Det slog et smut i vandet, optaget af at se efter fisk i vandet, var jeg nær ved at træde på en snog, hvis man er heldig er her måske en til. Der var ikke bare en til, men en snog i færd med at spise en tudse. Kikkede på indtil tudsen var slugt.
Så Tårnfalk. Sjagger med rede, hørte mosegris. Sjaggeren forsvarer reden tappert, den jager Skader der befinder sig mere end 50-100 meter fra reden væk. Krage og Alliker på marken. Så Fiskehejre over mosen.

"Det er et herlig tidsfordriv at agte på dyrernes færden".
“I Smør- og Fedtmosen er jeg kommet siden mine forældre kørt mig her til i Klapvogn”.

i.

 

U

 

at.