Bag Fortet

 

 

 

 

Gladsaxe

 

 

 

 

 

 

Bag Fortet en gade bag Fortet.

 

 

U

15: Bag Fortet 1969.  16: indianerdreng og totampælen

Volden

På volden, der hvor Hareskovvejen ligger i dag.
Det jævnede Bag Fortet kvarter.

15: En have 16: Nogen fik en dårlig ide om at jævne det gamle kvarter og bygge noget nyt med flere lejligheder. Kloakrørne var i meget
 dårlig stand, sagde man. Dem man gravede op, som var i fin stand.

Smørmosen og Fedtmosen

Smør og Fedtmosen er to smukke områder, der bør fredes til evig tid.

Bag Fortet                                                                                   digte